• ទំព័រ​ដើម - ABS Automotive


ស្វែងរកសង្ខេប


 
គណនាឥណទាន
សូម​ស្វាគមន៍

សូម​ស្វាគមន៍​មក​កាន់ABS Automotive Cambodia! អ្នក​កំពុងតែ​ចង់ទិញ រថយន្ដ​​ដែល​​មាន​​គុណភាព និង​តម្លៃ​សមរម្យ ។ ក្នុង​​គេហទំព័រ​នេះ អ្នក​នឹង​អាច​រក​នូវ​អ្វី​ដែលអ្នក​ចង់​បាន, ហើយ ​យាន្តដ្ឋាន​របស់​យើង ក៏​ជា​ជំរើស ដ៏ល្អ​សម្រាប់​លោក អ្នក​ផង​ដែរ ។
ABS Automotive នឹង​បម្រើ​លោក អ្នក​យ៉ាង​ប្រណិត​ចេញ​ពី​ទឹក​ចិត្ត​របស់​យើង ។


លោក អ្នក​អាច​រក​មើល​នូវ រថយន្តថ្មី, រថយន្តមួយទឹក ដោយ​ស្វែង​រក​តាម​ទំព័រ​របស់​យើង ដែល​នឹង​បង្ហាញ​នូវ​អ្វីដែល​​អ្នកចង់បាន ។ ក្រៅពីនេះ​​យើងក៏មាន សេវាកម្ម​យាន្ដដ្ឋាន ដូចជា ការលាងរថយន្ដ, ការប្ដូរប្រង​ម៉ាស៊ីន,​ ពិនិត្យ​រថយន្ត, ចំណតរថយន្ត, ការជួសជុស និងតម្ហែទំា ព្រមទាំងមាន គ្រឿងបន្លាស់ផងដែរ


យើង​ទិញ​ចូល, លក់​ចេញ​នូវ​រថយន្ត​ថ្មី ឬចាស់ ពី​ក្រុមហ៊ុន​នាំចូល, អ្នក​លក់​ក្នុង​តំបន់ ឬក៏ក្រុមហ៊ុន​រថយន្ត​​ផ្សេងៗ​ផងដែរ ។​ លើស​ពី​នេះ​ទៅ​ទៀត, យើង​ក៏​​មាន​ការ​បង់​បណ្ដាក់​សម្រាប់​ការទិញ​រថយន្ត ដែលអ្នកអាចរកតម្លៃរថយន្ត​​ណាដែល​អ្នក​ពេញចិត្ត ហើយ​ធ្វើការ​គណនា​មើលថា​អាច​ត្រូវបង់ប៉ុន្មាន ក្នុងរយៈពេល​ណាមួយ តាមមុខងារគណនានៅខាង​ស្ដាំ​នេះ​ផង​ដែរ ។ ខាងក្រោម​នេះ គឺជាព័ត៌មាន​ដែលបង្ហាញពីដៃគូពាណិជ្ជកម្ម ដែល​យើង​ប្រាស្រ័យ​ទាក់ទងគ្នាក្នុងការងារពាណិជ្ជកម្ម និងការបម្រើអតិថិជនកាន់តែប្រសើរ ។